MgA.Daniel Pospíšil

*1975 Brno

Vzdělání :
1995 – 2002 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
1990 – 1995 Střední škola uměleckých řemesel v Brně
Od roku 2018 řádným členem ČKA s autorizací č. 4670
Spolupráce :
od roku 2015 – spolupráce s Ing.Arch. Tomášem Havlíčkem http://www.letajici-inzenyri.cz
od roku 2000 – Atelier Kunc architects , spol. s.r.o. (architektonické studio) https://atelierkunc.com


Zajišťuji :
… architektonické návrhy
… všechny stupně dokumentace od studie po realizační dokumentaci včetně koordinace všech profesí
… kompletní inženýrskou činnost


Při práci kladu důraz na :
… respektování požadavků investora
… spolupráci investora a architekta
… energetickou stránku stavby, náročnost provozu, ekologii
… finanční stránku stavby
… užívání místních materiálů ( v kontextu České republiky, ale i jednotlivých regionů)
… návaznost stavby na okolí a reakce okolí na stavbu
… otevřenou mysl architekta i investora